Get Adobe Flash player

Kommande aktiviteter

  • Inga aktiviteter inlagda

Aktivitetskalender

<<Sep 2018>>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PCD

Vad är Primär Ciliär Dyskinesi

Primär ciliär dyskinesi är en grupp av ärftliga sjukdomar där kroppens flimmerhår, cilier, är påverkade. Detta kan innebära att cilierna är orörliga eller slår svagt och okoordinerat. Föräldrar kan vara friska anlagsbärare.

Vanliga symptom vid PCD

Vid födseln har många barn med PCD svårt att rensa lungorna rent från slem. Barnen får vartefter problem med inflammationer i öron och örontrumpet. Även kronisk hosta är vanligt. Infektionerna kan bli täta och även bihålorna kan påverkas.

Hälften av de som har PCD har spegelvända inre organ (Kartageners syndrom). Luktsinnet kan vara påverkat. De flesta män, som har PCD, är sterila eftersom spermiens svans är ett flimmerhår i sin konstruktion.

PCD kan diagnosticeras genom att flimmerhårens utseende och funktion undersöks. Hos personer som har spegelvända inre organ kan misstanke om PCD bli tydligare.

Behandling vid PCD går i första hand ut på att hålla luftvägar fria från slem och föroreningar. Detta sker genom andningsgymnastik i kombination med slemlösande mediciner samt fysisk aktivitet. Kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut är viktig. Inflammationer i nedre luftvägar, öron och bihålor behandlas med antibiotika och influensavaccination samt vaccin mot luftvägsinfektioner rekommenderas.

Motion är viktig samt rökfri miljö.

Psykologiskt och socialt stöd till den som har PCD samt anhöriga är viktigt. 

Resurser på riks- och regionnivå

Vid universitetsjukhusens öronkliniker kan expertteam finnas eller är under uppbyggnad. Vid några av de centra för cystisk fibros som finns i Sverige, tar man även emot personer med PCD, eftersom de båda sjukdomarnas behandlingar delvis är likartad.

På Socialstyrelsen hemsida om Sällsynta diagnoser kan du läsa mer om PCD.

Archives

    Bookmarks